Akademia Nauki
Aktualności
O nas
Oferta
Plan 2012/2013
Współpraca
Opłaty i dane firmy
Projekty Unijne
Praca
Kontakt
Strefa dla trenerów
szkoła pełna radości
Projekty Unijne


  
OFERTA WSPÓŁPRACY DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

           Szanowni Państwo, Pragnę zachęcić Państwa do rozważenia kwestii współpracy z Akademią Nauki przy realizacji projektów unijnych.
Jesteśmy autorami nowoczesnych programów edukacyjnych lubianych przez dzieci i docenianych przez rodziców w całej Polsce. Wysoki poziom atrakcyjności i efektywności tych programów oraz przejrzyste zasady współpracy z naszymi ośrodkami sprawiają, że stale rośnie liczba placówek zainteresowanych ich wdrożeniem.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a w szczególności Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach daje możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie zajęć edukacyjnych.

Korzyści dla uczniów:

* zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych
* zwiększenie samodzielności w nauce
* podniesienie sprawności uczenia się a w konsekwencji lepsze wyniki na testach
  i egzaminach  

Korzyści dla nauczycieli:

* dostęp do wysokiej jakości szkoleń
* zwiększenie efektywności nauczania
* podniesienie komfortu pracy ze zmotywowanymi i świadomymi swojego procesu uczenia się  uczniami  

Korzyści dla rodziców:

* uświadomienie wagi własnej roli w edukacji dzieci
* nabycie praktycznej wiedzy dot. wsparcia dzieci w rozwoju emocjonalnym
  i intelektualnym  

Korzyści dla szkoły:

* lepsze wyniki na testach końcowych
* większe zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą
* przeszkolenie nauczycieli sprawi, że nabyta przez nich wiedza wykorzystywana
  będzie po zakończeniu projektu
* zakupione na potrzeby projektu środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny
  pozostają na wyposażeniu szkoły po zakończeniu projektu

Co proponujemy jako podwykonawca w Państwa projekcie?
 
*  atrakcyjne programy edukacyjne rozwijające u uczniów umiejętność uczenia się,
*  szkolenie dla wybranych nauczycieli z zakresu technik szybkiego czytania,
   efektywnego nauczania, twórczego myślenia, pracy z informacją oraz metodyki
   prowadzenia zajęć w ramach poszczególnych programów,
*  warsztaty dla Rady Pedagogicznej
*  platformę e-learningową wspomagającą kursy stacjonarne
* wsparcie metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia
*  warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie
*  możliwość błyskawicznego nawiązania współpracy
*  możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu realizacji projektu.  

W planach działania ogłoszenie konkursu na poddziałanie 9.5 zostało przewidziane
na trzeci kwartał tego roku.
Więcej informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znajdziecie Państwo na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
www.wup.pl
w zakładce PO Kapitał Ludzki >Pliki do pobrania > Plany działania > Plany działania 2010.

Prosimy o kontakt, jeżeli Państwa placówka spełnia kryteria dostępu opublikowane w Planach działania 2010. 

Zachęcam do współpracy z nami w celu podniesienia atrakcyjności Państwa projektów.

Z wyrazami szacunku
Dorota Trynks
Koordynator projektu
501 274 174